Jolanta Bartos-Winiarska
Adwokat
O kancelarii

Kancelaria adwokacka adwokat Jolanty Bartos – Winiarskiej zapewnia obsługę prawną najwyższej jakości zarówno Klientom Indywidualnym jak i Przedsiębiorcom. Kancelaria zapewnia obsługę prawną zorientowaną na indywidualne podejście do potrzeb swoich Klientów dlatego też relacje z klientem traktowane są priorytetowo, z poświęceniem należnego czasu i uwagi w celu zdiagnozowania problemu i zaproponowania najbardziej korzystnych i optymalnych rozwiązań.

Specjalizacje
Współpraca

Kancelaria, zapewniając swym Klientom kompleksową pomoc, współpracuje również z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami i komornikami jak również z biurem rachunkowym oraz doradcami restrukturyzacyjnymi.

Specjalizacje
Prawo cywilne

Obsługa prawna Kancelarii w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego oferuje reprezentację Klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych i sądowych oraz w toku negocjacji z kontrahentami. Kancelaria oferuje między innymi:

 • reprezentację w sprawach o zapłatę (w tym elektroniczne postępowanie upominawcze EPU)
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych, o odszkodowanie, zadośćuczynienie;
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
 • udział w negocjacjach;
 • analizowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów, pism, porozumień oraz innych dokumentów o charakterze cywilnoprawnym, gospodarczym, w tym przygotowywanie klauzul zabezpieczających wykonanie umów (ustanawianie hipoteki, zastawu, przewłaszczenia, cesji na zabezpieczenie);
 • obsługę wszelkich spraw spadkowych.
Prawo rodzinne

W ramach pomocy prawnej w sprawach rodzinnych Kancelaria oferuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz reprezentację przedsądową i sądową w sprawach:

 • o rozwód, separację
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • o alimenty, w tym reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
Prawo handlowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa handlowego i prawa spółek.
Kancelaria oferuje współpracę w zakresie:

 • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenia i opiniowania projektów umów spółek, jak i pozostałych dokumentów związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (w tym regulaminy, uchwały);
 • opracowywania projektów i wzory uchwał na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółki, sporządzania projektów uchwał zarządu;
 • zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, prowadzenia i protokołowania zgromadzeń;
 • prowadzenia postępowań rejestracyjnych;
 • tworzenia i wdrażanie planów restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • występowania w toku postępowań upadłościowych;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki;
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi związane z obroną w sprawach karnych oraz reprezentacją osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Prawo pracy

W tej sferze Kancelaria wspiera klientów w następującym zakresie:

 • tworzenie, opiniowanie i ujednolicanie umów z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych (w tym kontraktów menedżerskich, umów współpracy, zlecenia, o dzieło);
 • tworzenie i opiniowanie porozumień o zakazie konkurencji oraz klauzul chroniących tajemnice przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie dokumentów związanych z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, jak i doradztwo w zakresie korzystnego sposobu wypowiedzenia lub rozwiązania poszczególnych umów.
Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia doradztwo prawne, reprezentację przed sądami oraz organami państwowymi, przygotowanie, analizę i negocjacje warunków umów, udział w posiedzeniach organów spółek, windykację należności. Zakres usług w ramach stałej obsługi prawnej każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb Klientów.

Dane kontaktowe


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jolanta Bartos – Winiarska
ul. Międzygórska 2/10
52-315 Wrocław
 • +48 503 108 853